1. Khandala 

2. Matheran 

3. Lonavala

4. Lavasa

5. Mahabaleshwar